Openingstijd

Openingtijd

Klachten

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Het kan gebeuren dat u, ondanks onze goede intenties, niet tevreden bent over een behandeling of dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden. Het beste is om in een dergelijk geval niet met uw ongenoegen te blijven rondlopen, maar dit kenbaar te maken bij ons. Uw op- of aanmerkingen geeft ons de gelegenheid uw beleving te begrijpen, te herstellen en te verbeteren. Dit kan ook andere patiënten ten goede komen. Wij stellen het op prijs als u de moeite wil nemen om hiervoor contact op te nemen met onze praktijkmanager Marlou Broos per mail praktijkmanager@dentiliavenray.nl of telefonisch tijdens haar aanwezigheid (maandag, dinsdag en donderdagochtend). Een gesprek kan zeer verhelderend werken. Uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Als we samen niet tot een oplossing komen, kunt u het probleem voorleggen bij onze beroepsorganisatie. Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zijn wij aangesloten bij een Klachtenregeling bij de KNMT.
Klachten over in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt, conform de KNMT-betalingsvoorwaarden, binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk tot de tandarts te richten.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de KNMT of andere instantie over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de tandarts per ommegaande van zijn klacht in kennis te stellen.

Laatste nieuws