Openingstijd

Openingtijd

Inschrijven

U bent van harte welkom als nieuwe patiënt in onze praktijk. Voor vragen over een inschrijving kunt u het contactformulier invullen onder vermelding van uw telefoonnummer of telefonisch contact met ons opnemen op werkdagen tussen 9-12 uur. Nadat u het contactformulier hebt ingevuld nemen wij telefonisch contact met u op. U kunt zich NIET inschrijven als u alleen wilt komen voor een pijnklacht. Hiervoor is dagelijks waarneming geregeld. Kijk hiervoor bij  “Pijnklachten en spoedgevallen”. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

For questions regarding registration, you can fill out the contact form, stating your telephone number, or contact us by phone on weekdays between 9-12 o’clock. After you have filled out the contact form, we will contact you by phone. You CANNOT register if you only want to come in for pain treatment. Please refer to the “Pijnklachten en spoedgevallen” (Pain and emergencies) for help by treating these urgencies and how care for this is arranged. Only fully completed forms will be processed.

W przypadku pytań dotyczących rejestracji, możesz wypełnić formularz kontaktowy, podając swój numer telefonu, lub skontaktować się z nami telefonicznie w dni robocze w godzinach 9-12. Po wypełnieniu formularza kontaktowego skontaktujemy się z tobą telefonicznie. NIE MOŻESZ się zarejestrować, jeśli chcesz przyjść tylko z powodu bólu. W przypadku takiej sytuacji zapewnione jest codzienne dyżurowanie. Szczegółowe informacje znajdziesz w dziale Kijk hiervoor bij “Pijnklachten en spoedgevallen” (Bóle i nagłe wypadki), dotyczącego pomocy w przypadku tych pilnych sytuacji oraz organizacji opieki w tym zakresie. Rozpatrywane będą wyłącznie całkowicie wypełnione formularze.

    Laatste nieuws