Openingstijd

Openingtijd

Tandarts

Wij vinden alle behandelingen erg leuk om te doen. Wij zijn u graag van dienst op het gebied van de algemene tandheelkunde, van de periodieke controle tot het volledig opknappen van uw gebit en alles daar tussen in. We vinden preventieve zorg erg belangrijk en besteden daar dan ook veel tijd aan. Als algemeen practicus interesseer ik me voor de diverse gebieden van de tandheelkunde. Regelmatig volg ik cursussen om mijn interessegebieden wortelkanaalbehandelingen, restauratieve tandheelkunde en esthetische tandheelkunde verder uit te diepen. Daarnaast zoek ik mijn verdieping in de kindertandheelkunde. Tenslotte zie ik een uitdaging in het behandelen van mensen die om wat voor reden dan ook, al langere tijd niet bij een tandarts zijn geweest.
Mijn team en ik proberen er naar te streven, indien er problemen zijn met het gebit, deze op korte termijn te kunnen behandelen.

Pijnloze behandelingen;

Veel mensen zien op tegen een bezoek aan de tandarts. Wij proberen hier rekening mee te houden. Wie opziet tegen de verdoving kunnen we geruststellen. Dit doen we tegenwoordig vrijwel pijnloos met de calaject. Dit innovatieve systeem zorgt voor een eenvoudige en vrijwel pijnloze wijze van het geven van lokale verdoving. Het feit dat het geautomatiseerd de verdovingsvloeistof inbrengt zorg er voor dat deze langzamer en geleidelijker op de locatie komt waar er verdoofd dient te worden, dit brengt met zich mee dat er meer ontspannend een verdoving wordt ingebracht en dit vaak ook minder gevoelig is. De Calaject is een uitstekend voorbeeld van hoe wij de allernieuwste technologieën implementeren en uw verblijf in onze praktijk veraangenamen.

Gewoon gaaf

Ook de behandeling van kinderen is een van de dingen waar wij veel plezier aan beleven. Preventie begint bij het melkgebit. Het is voor ieder kind belangrijk om van jongs af aan naar de tandarts te gaan, bij voorkeur al vanaf 2 jaar. Zo wordt voorkomen dat er later veel aan het melkgebit moet worden gedaan en er tandartsangst ontstaat. Met veel geduld en uitleg trachten wij de kinderen op hun gemak te stellen en de behandeling zo prettig mogelijk uit te voeren. Wij werken hierbij volgens de beproefde Gewoon Gaaf-methode het Ivoren Kruis. Uit recent onderzoek blijkt dat de Gewoon Gaaf-methode tot 70% minder gaatjes kan leiden. Deze methode begint met het opstellen van een individueel mondzorg plan. Dit gebeurt samen met u als ouder, uw kind, de tandarts en mondhygiënist of preventie-assistente. Bij deze methode krijgen ouder en kind inzicht op de invloed die ze zelf hebben op het ontstaan van gaatjes. Door goed te poetsen en verstandig te eten kunt u het gebit gewoon gaaf houden! Het kan zijn dat u in het begin iedere maand, of iedere 3 maanden moet langskomen. Dit is soms nodig om de mondhygiëne te verbeteren en hiermee de kans op gaatjes te verkleinen. Wanneer het poetsen beter gaat neemt het aantal keren dat u moet terugkomen af. Per leeftijd en niveau wordt gekeken aan welke instructie behoefte is, bij zowel ouder als kind.

Voor behandelingen die niet door ons uitgevoerd kunnen worden, wordt in samenspraak met u voor een passende verwijzing gezorgd naar een gespecialiseerde collega tandarts.

Gewoon gaaf foto 4
Gewoon gaaf foto 2
Gewoon gaaf foto 1
Gewoon gaaf foto 3
Laatste nieuws