Openingstijd

Openingtijd

Paropreventieassistente

In onze praktijk wordt de mondhygiënist ondersteund door een paro-preventieassistente. Als de toestand van uw tandvlees en kaakbot stabiel is, maar er nog een aantal aandachtspunten in de mond zijn die speciale controle vereisen, wordt u naar haar doorverwezen. Dan is een intensieve behandeling door een mondhygiënist (voorlopig) niet meer nodig en voert de paropreventieassistent de paro-nazorg uit. Zij is in het bezit van een diploma preventieassistent en heeft nu enige jaren ervaring met het behandelen van cliënten met tandvleesproblemen. Daarnaast is ze in het bezit van een officieel diploma voor paro-preventieassistent van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Dat betekent dat ze bekwaam en bevoegd is om meer te doen dan een preventieassistente.

Paro-preventie assistentes
Laatste nieuws