Openingstijd

Openingtijd

ISO-certificering

De praktijk is in 2010 ISO-gecertificeerd. De praktijk is door een extern bedrijf getoetst op het naleven van de protocollen, procedures en werkinstructies die in de praktijk van toepassing zijn. Tevens is er getoetst of de praktijk voldoet aan de geldende wetgeving t.a.v. hygiëne, infectiepreventie en veiligheid . Alle protocollen en werkzaamheden staan uitgebreid beschreven in ons kwaliteitshandboek om de kwaliteit te bewaken. Ook krijgt de praktijk regelmatig extern ondersteuning op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Verder implementeren we nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers. We streven dus continu naar verbetering en innovatie.

De praktijk is in 2010 ISO-gecertificeerd. De praktijk is door een extern bedrijf getoetst op het naleven van de protocollen, procedures en werkinstructies die in de praktijk van toepassing zijn. Tevens is er getoetst of de praktijk voldoet aan de geldende wetgeving t.a.v. hygiëne, infectiepreventie en veiligheid . Alle protocollen en werkzaamheden staan uitgebreid beschreven in ons kwaliteitshandboek om de kwaliteit te bewaken. Ook krijgt de praktijk regelmatig extern ondersteuning op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Verder implementeren we nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers. We streven dus continu naar verbetering en innovatie.

Laatste nieuws