Openingstijd

Openingtijd

Garantieregeling

Kwaliteit is bij ons altijd het uitgangspunt. Toch kunnen ook wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een goede garantieregeling. De uitgangspunten hiervoor vindt u hieronder.

Behandelingen

De tandarts heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat hij/zij je zo goed mogelijk moet proberen te helpen. Hierbij werken we volgens de standaarden die in onze beroepsgroep gebruikelijk zijn.

Waarom hoeft een tandarts geen garantie te geven? Omdat het resultaat van een behandeling onzeker is.

Risico's en resultaten

Tandheelkunde is en blijft ambachtelijk (mensen)werk. Bovendien hebben we te maken met de biologie: hoe reageert het lichaam op een behandeling? Bijvoorbeeld bij een wortelkanaalbehandeling, die is niet in alle gevallen succesvol. Daarnaast hangt het resultaat van verschillende factoren af. Zoals de aanwijzingen die je opvolgt (of juist niet). Er kan onverwachts een ontsteking ontstaan, dit is ook een van die onvoorziene situaties. Daarom kan een tandarts niet verplicht worden om garantie op behandelingen te geven.

Behandelingen opnieuw of alternatieve behandelingen

Als blijkt dat uw klacht inderdaad het gevolg is van een ‘onvoldoende deugdelijke behandeling’, doen we dezelfde behandeling kosteloos opnieuw of krijgt u uw geld terug. Als dezelfde behandeling niet (meer) mogelijk is of als we in gezamenlijk overleg besluiten tot een alternatieve behandeling over te gaan, bekijken we welke vergoeding redelijk is.

Randvoorwaarden garantie
 • De aanspraak op garantie geldt alleen indien u iedere 6 maanden op controle komt en verstrekte adviezen opvolgt. Ook dient de patiënt op indicatie van Dentilia regelmatige controle d.m.v. röntgenfoto’s toe te staan. Verder verwachten wij dat u minimaal tweemaal daags uw gebit grondig reinigt. Verder mag het gebit geen tekenen van overmatige slijtage vertonen aangezien dit kan duiden op (onbewust) tandenknarsen of klemmen. Hier is geen enkel werkstuk tegen bestand….
 • wij kunnen geen garantie geven als er sprake is van externe factoren. Denk hierbij aan endodontologische (zenuw) problemen en parodontologische (tandvlees) problemen, een ongeval, knarsen, medicatiegebruik en/of verandering in de gezondheid van de patiënt en roken.
 • Patiënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer patiënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan Dentilia.
 • Patiënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer patiënt gebruik maakt van de spoeddienst indien er geen sprake is van echte spoed. Denk aan opnieuw vastzetten (nood)kronen, vervangen restauraties
Garantieperiode

De periode waarin u aanspraak kunt maken op garantie, is per behandeling anders. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende garantieregelingen.

De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk. Indien het werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn.

5 jaar garantie

 • Kroon en brugwerk

Indien er binnen een jaar na plaatsing sprake is van behandeling onder garantie, dan wordt 100% van de kosten van herbehandeling vergoed. Jaarlijks vermindert het garantiebedrag met 20%.

Garantieverloop

 • Binnen een jaar na plaatsing 100%
 • Binnen 1-2 jaar na plaatsing 80%
 • Binnen 2-3 jaar na plaatsing 60%
 • Binnen 3-4 jaar na plaatsing 40%
 • Binnen 4-5 jaar na plaatsing 20%
 • Na 5 jaar 0%

1 jaar garantie

 • Vullingen*
 • Splint

*vervanging en/of reparatie om esthetische redenen en slijtage vallen niet onder de garantie. Tevens kan Dentilia vooraf of tijdens een behandeling aangeven dat een vulling niet binnen de garantievoorwaarden valt, als in overleg met de patiënt gekozen wordt voor een optie die buiten het indicatiegebied voor een vulling valt. Deze keuze wordt in de behandelkaart genoteerd en door de patiënt automatisch geaccordeerd.

Géén mogelijkheid op garantie

 • Vullingen melkgebit
 • Wortelkanaalbehandeling
 • Parodontologie
 • Bleken