Openingstijd

Openingtijd

Betalingen

Wettelijk zijn alle prestaties, codes en tarieven voor tandheelkundige behandelingen vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Uiteraard houden wij ons hieraan. Klik hier voor de volledige lijst van prestaties, codes en tarieven. Ook kunt u voor meer informatie en uitleg de website https://www.mondzorgkosten.nl/ raadplegen. Voor kroon- & brugwerk en gebitsbeschermers werken wij samen met Excellent tandtechniek. Klik hier voor de techniekkosten. Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding van de behandelkosten. De diverse verzekeraars hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar ten behoeve van de voorgestelde behandeling biedt in de polis die u heeft afgesloten.

Betaling jeugdzorg

De controle en behandeling van kinderen (<18jr) vallen onder de basisverzekering en worden 100% vergoed (met uitzondering van orthodontie, implantaten en kroon & brugwerk wat betaald wordt vanuit de aanvullende tandartsverzekering van de ouders). De nota’s worden direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Betaling volwassenzorg

De nota kunt u bij voorkeur per pin betalen. Uiteraard kunt u ook de rekening zelf naar ons overmaken. U dient deze zelf te betalen binnen de vermelde betalingstermijn voorwaarden KNMT. U krijgt de nota dan direct mee of we versturen de nota digitaal naar uw email-adres. U kunt deze bij uw verzekering digitaal declareren indien u voor tandheelkunde verzekerd bent. Voor deze verzekering geldt niet het wettelijk verplichte eigen risico van €385,-. Behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen wél onder het verplichte eigen risico. Wij declareren alleen rechtstreeks bij de CZ-groep voor patiënten die daar een tandartsverzekering hebben afgesloten en geen betalingsachterstand hebben bij de verzekeraar.

Betalen tijdens avond- en weekenddienst

Wanneer u niet in onze praktijk ingeschreven bent dan dient u na spoedbehandeling de nota direct te voldoen. Dit geschiedt bij voorkeur per PIN-betaling (géén credit card).

Betalen bij nieuwe patiënten

Bij nieuwe patiënten wordt een directe betaling gevraagd door middel van een pin betaling.

Betalen bij spoedbehandeling

Bij nieuwe patiënten wordt een directe betaling gevraagd  na de behandeling door middel van een pin betaling.

Vragen over uw nota

Indien u vragen heeft over Uw nota of niet in staat bent deze tijdig te betalen kunt U contact opnemen met de praktijkmanager, Marlou Broos.
Dit kunt u telefonisch doen of per mail praktijkmanager@dentiliavenray.nl

Betalingstermijn

Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen. Tijdige betaling voorkomt extra kosten.

Betalingsherinnering

Wanneer u onverhoopt een nota niet tijdig hebt voldaan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Zorgt u er dan voor dat u de nota zo spoedig mogelijk betaalt om extra kosten te voorkomen. Indien er langdurig of met grote regelmaat openstaande nota’s voorkomen zal u worden verzocht om voortaan direct na behandeling af te rekenen. Dit zal dan voor alle gezinsleden gelden.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de KNMT of andere instantie over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de tandarts per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.

Betalingsachterstanden

Indien er sprake is van betalingsachterstanden, zullen tandheelkundige behandelingen worden uitgesteld totdat alle kosten volledig voldaan zijn. Spoedhulp blijft altijd mogelijk, echter tegen directe betaling in de praktijk.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de KNMT of andere instantie over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de tandarts per ommegaande van zijn klacht in kennis te stellen.

Laatste nieuws