Openingstijd

Openingtijd

Afspraak
Afspraken maken via webagenda

Bent u patiënt bij de praktijk en is uw e-mailadres bij ons bekend? U ontvangt dan automatisch een e-mail, wanneer het weer tijd is voor uw controle. U kunt zelf een afspraak inplannen, wanneer het u het beste uitkomt. Ook afspraken van familieleden kunt u meteen inplannen.
De webagenda is uitsluitend bedoeld voor het maken van afspraken voor een (halfjaarlijkse)controle. Voor alle andere afspraken, zoals de mondhygiënist/ preventieassistente, vullingen, pijnklachten of losse vullingen, wordt u verzocht persoonlijk telefonisch contact op te nemen.

Hoe maakt u online een tandartsafspraak?

  1. U ontvangt een oproep voor een periodieke controle in uw e-mailbox;
  2. U gaat naar de website van Dentilia;
  3. Ga naar button “afspraak maken”;
  4. U kunt op een beschikbare dag en tijdstip naar keuze, de controle bij uw tandarts inplannen;
  5. U ontvangt een e-mail bevestiging met de door uw gekozen dag en tijd.

Let op!
U kunt uw online afspraak tot 48 uur van tevoren zelf wijzigen. Wilt u hierna toch om dringende redenen de afspraak wijzigen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens de openingstijden. U kunt de afspraak niet annuleren of wijzigen per email of antwoordapparaat.

Afspraken telefonisch maken

Voor alle andere afspraken en het verzetten of afzeggen van afspraken verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met 0478-581458 tijdens de openingstijden van de praktijk. Van 8.00 – 9.00 uur kan de wachttijd soms iets langer zijn.

Afspraken annuleren of verzetten

Als een afspraak niet kan doorgaan, dan kunt u deze tot 24 uur van te voren gratis annuleren door dit op werkdagen tijdens openingstijden telefonisch aan ons door te geven. Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12 uur en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Op die manier hebben wij nog de tijd om de voor u gereserveerde tijd aan een andere patiënt aan te bieden.
Bent u verhinderd vanwege ziekte, dan vragen we u dit in ieder geval vóór 09:00 uur ’s ochtends te melden.
Heeft u een langdurende behandelafspraak ingepland staan, bijvoorbeeld voor een wortelkanaalbehandeling of kroon of brug dan verzoeken wij u uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren te annuleren.
Afspraken kunnen in principe niet per e-mail worden geannuleerd (uitgezonderd tijdens onze vakanties). Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd moeten wij helaas kosten voor de gereserveerde kamer in rekening brengen.
Bij een telefonisch gemaakte afspraak is de genoteerde tijd in onze agenda bepalend.

Afspraken niet nakomen

Het kan iedereen weleens overkomen; u maakt een afspraak bij de tandarts en deze komt u niet na. Omdat er allerlei omstandigheden kunnen zijn waardoor u de afspraak niet na hebt kunnen komen, zullen wij dit de eerste keer meestal niet in rekening brengen.
Als afspraken meerdere keren niet nagekomen worden, dan zal de verloren tijd in rekening worden gebracht volgens onderstaand schema:

  • 1e keer niet nagekomen afspraak: u wordt gewezen op dit protocol en er zal overleg plaatsvinden met de tandarts.
  • 2e keer niet nagekomen afspraak: € 20,- per 10 minuten geplande behandeltijd.
  • 3e keer niet nagekomen afspraak : de totale behandeltijd wordt in rekening gebracht.
    De tandarts zal u laten uitschrijven bij het structureel niet nakomen van afspraken of bij wanbetaling.
Afspraakherinnering

Gemaakte afspraken zullen wij zo veel mogelijk ruim op tijd bevestigen door u een e-mail te zenden. Wilt u deze herinnering ook ontvangen? Zorg er dan voor dat uw e-mailadres bij ons bekend is.
Dit is slechts bedoeld als extra reminder en u kunt daarom aan deze gratis service nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen dat u de e-mail niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinnerings-email, bijvoorbeeld door technische problemen of een onjuist emailadres, kan nooit een excuus zijn voor een verzuimde afspraak. De reeds gemaakte afspraak, zoals die door ons in de agenda is vastgelegd, is altijd bindend.

Laatste nieuws