Openingstijd

Openingtijd

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de praktijk of worden op verzoek toegezonden.

Laatste nieuws