Openingstijd

Openingtijd

Huisregels

In onze praktijk begint het bij persoonlijke aandacht. Een uiterst vakkundig en betrokken team biedt u alle zorg die uw gebit verdient. Wij zetten ons maximaal in om samen met u de juiste keuzes voor uw gebit te maken. Om de kwaliteit van onze dienstverlening voor u te kunnen waarborgen, vragen wij u de volgende huisregels te lezen.

Deze voorwaarden en huisregels gaan in op 1-9-2023 en daarmee komen oude voorwaarden en huisregels te vervallen.

Deze huisregels en voorwaarden kunnen gewijzigd worden. De patiënt is zelf verantwoordelijk om zich hiervan op de hoogte te stellen. Wij adviseren hiervoor regelmatig de website te bezoeken.

Alle informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk door ons opgesteld. De praktijk is echter niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Algemeen

Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden en ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Wij adviseren kinderen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. De controletermijn voor volwassenen wordt individueel bepaald.

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de receptioniste om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger!

Buitenlandse patiënten welke de Nederlandse (of Engelse of Duitse) taal niet machtig zijn worden verzocht een tolk mee te nemen.

Openingstijd en bereikbaarheid
 • Maandag 8.00 – 17.00 uur oneven weken
 • Maandag 8.30 – 20.00 uur even weken
 • Dinsdag 8.00 – 17.00 uur
 • Woensdag 8.00 – 17.00 uur
 • Donderdag 8.00 – 17.00 uur
 • Vrijdag 8.00 – 12.00 uur

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:45 uur en van 13:45 uur tot 17:00 uur. In de even weken zijn we op maandag pas bereikbaar vanaf 8.30 uur.

Afspraken maken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.

U kunt een controle afspraak telefonisch maken óf via de webagenda als u daar een uitnodiging voor heeft ontvangen van ons.

Terugkerende afspraken, zoals de halfjaarlijkse controle, kunt u ook direct voor een half jaar later maken. Indien u liever een oproep ontvangt, dan kan dat uiteraard ook.

Wij streven er naar om altijd op de afgesproken tijd te kunnen starten. Wij vragen u daarom ook tijdig op uw afspraak te verschijnen. Nadat u zich aan de balie hebt gemeld, kunt u plaats nemen in de wachtkamer. U wordt dan door de tandarts of de assistente gehaald.

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Bent u verhinderd of wilt u een afspraak verzetten, dan verzoeken wij u ons dit minimaal 48 uur van tevoren telefonisch te laten weten. Indien u uw afspraak later afzegt of niet kunt nakomen, dan behouden wij ons het recht om de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wij herinneren u ruim van tevoren aan uw afspraak door middel van een mail. Dit is echter uitsluitend te beschouwen als extra service, Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zal gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Pijnklacht

Mocht u onverhoopt met een pijnklacht te maken krijgen, dan vragen wij u ‘s morgens voor 10.00 uur contact met ons op te nemen. Indien u later op de dag belt is het is wellicht niet meer mogelijk u dezelfde dag nog te zien.

In geval van spoed en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw wensen in verband met werk- of schooltijden.

Tijdens vakanties doen wij onze uiterste best om waarneming in de regio te zoeken.

Voor spoedgevallen ’s avonds en in het weekend, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande spoeddiensten:

Wanneer is er sprake van spoed?

 • Bij plotselinge hevige pijn, waarbij pijnmedicatie niet helpt
 • Bij een ongeval/trauma waarbij mond en/of tanden beschadigd zijn
 • Bij (na)bloedingen
Betalingen
 • Wettelijk zijn alle prestaties, codes en tarieven voor tandheelkundige behandelingen vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Uiteraard houden wij ons hieraan. Klik hier voor de volledige lijst van prestaties, codes en tarieven. Ook kunt u voor meer informatie en uitleg de website https://www.mondzorgkosten.nl/ raadplegen. Voor kroon- & brugwerk en gebitsbeschermers werken wij samen met Excellent tandtechniek. Klik hier voor de techniekkosten. Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding van de behandelkosten. De diverse verzekeraars hanteren namelijk uiteenlopende vergoedingen, sterk afhankelijk van de gekozen verzekeringsvorm. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de vergoedingen die uw zorgverzekeraar ten behoeve van de voorgestelde behandeling biedt in de polis die u heeft afgesloten.
 • De controle en behandeling van kinderen (<18jr) vallen onder de basisverzekering en wordt 100% vergoed (met uitzondering van orthodontie, implantaten en kroon & brugwerk wat betaald wordt vanuit de aanvullende tandartsverzekering van de ouders). De nota’s worden direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.
 • Uitsluitend voor patiënten die bij CZ-groep verzekerd zijn én een tandartsverzekering hebben (én geen betalingsachterstand hebben bij CZ-groep) kunnen we de nota rechtstreeks declareren. Als patiënt uitsluiting heeft voor bepaalde behandelcodes (vaak T-codes bij de mondhygiënist) dan declareren we de nota ook niet rechtstreeks.
 • De nota kunt u bij voorkeur per pin betalen. Uiteraard kunt u ook de rekening zelf naar ons overmaken. U dient deze zelf te betalen binnen de vermelde betalingstermijn voorwaarden KNMT. U krijgt de nota dan direct mee of we versturen de nota digitaal naar uw email-adres. U kunt deze bij uw verzekering digitaal declareren indien u voor tandheelkunde verzekerd bent. Voor deze verzekering geldt niet het wettelijk verplichte eigen risico van €385,-. Behandelingen uitgevoerd door een kaakchirurg vallen wél onder het verplichte eigen risico.
 • Bij nieuwe patiënten wordt een directe betaling gevraagd na de behandeling door middel van een pin betaling.
 • Indien u vragen heeft over uw nota of niet in staat bent deze tijdig te betalen kunt U contact opnemen met de praktijk. Dit kunt u telefonisch doen of per mail info@dentiliavenray.nl
 • Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen. Tijdige betaling voorkomt extra kosten.
 • Wanneer u onverhoopt een nota niet tijdig hebt voldaan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Zorgt u er dan voor dat u de nota zo spoedig mogelijk betaalt om extra kosten te voorkomen. Indien er langdurig of met grote regelmaat openstaande nota’s voorkomen zal u worden verzocht om voortaan direct na behandeling af te rekenen. Dit zal dan voor alle gezinsleden gelden.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort, doordat de patiënt een klacht indient bij de KNMT of andere instantie over tarief en/of behandeling. De patiënt dient de tandarts per omgaande van zijn klacht in kennis te stellen.
Doorgeven van wijzigingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van veranderingen in de verzekeringsgegevens, adresgegevens (inclusief 06-nummer en email-adres). Dit geldt ook voor wijzigingen in geval van gezondheid en verandering van medicijngebruik.

Bij voorkeur vragen wij u de veranderingen per mail aan ons door te geven ( info@dentiliavenray.nl)

Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Daarom dient u te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekering.

Uitschrijven

Wanneer u zich wilt uitschrijven als patiënt bij onze praktijk is het noodzakelijk dat u dit schriftelijk doet. Dit vanwege de AVG privacy wet. U kunt deze opdracht van uitschrijving per e-mail naar ons sturen: info@dentiliavenray.nl

De volgende gegevens moeten in de opdracht van uitschrijving staan:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum
 • Gegevens van uw nieuwe tandarts (naam, adres en e-mail adres)

Zodra wij uw opdracht van uitschrijving binnen hebben zullen wij uw dossier beveiligd naar uw nieuwe tandarts versturen. Wanneer wij de uitschrijving hebben verwerkt krijgt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Toegang

De toegang tot de praktijk is voor patiënten en begeleiders beperkt tot het patiëntgedeelte. Het zich doelloos ophouden in de praktijk is niet toegestaan. Bij overtreding van de huisregels wordt u door onze medewerkers verzocht de praktijk te verlaten.

Veiligheid

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel (BHV-er) of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

Gedrag & veiligheid

Wij gaan respectvol met elkaar om. Uit daarom geen grensoverschrijdend gedrag zoals fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag.

Dit kan leiden tot onmiddellijke verwijdering en ontzegging van de toegang. Verder kan het onmiddellijke uitschrijving uit ons patiëntenbestand tot gevolg hebben.

In geval van een strafbaar feit zal de politie ingeschakeld worden

Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie.

Diefstal, beschadiging en verlies

We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van eigendommen tenzij u meent door schuld of nalatigheid van onze praktijk schade te hebben ondervonden. Parkeren op de eigen parkeerplaatsen naast het gebouw is voor eigen risico.

U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

In diverse openbare ruimtes binnen de praktijk hangen camera’s voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Eenieder die ons gebouw bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijde een melding maken bij de politie.

Roken, consumptie en afval

Roken in de praktijk is niet toegestaan.

Roken buiten de praktijk is alleen toegestaan op een ruime afstand van de entree.

Het nuttigen van consumpties is niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.

Het gebruik van alcohol en drugs in de praktijk is niet toegestaan.

Help ons de praktijk schoon te houden en gooi uw afval in de afvalbak.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.

Kwaliteit en deskundigheid

Wij streven er naar om kwalitatief hoogstaande tandheelkundige zorg te verlenen aan onze patiënten. Om dit te kunnen realiseren werken wij met goed opgeleide medewerkers, kwalitatief goede apparatuur en volgen wij de richtlijnen op het gebied van tandheelkunde, hygiëne- en infectiepreventie en de algemene wet- en regelgeving.

De behandelaren zijn ingeschreven in een kwaliteitsregister (KRT, KRM) en volgen de nodige bij- en nascholing.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Mocht dit het geval zijn, dan komen we graag met u in gesprek om te proberen samen een oplossing te vinden. Een gesprek kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen uiten en uw tandarts kan uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Vaak is een gesprek voldoende en wordt er samen een oplossing gevonden.

Wij vragen u klachten het liefst per mail aan ons kenbaar te maken (praktijkmanager@dentiliavenray.nl)

Komt u er samen toch niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Het TIP is zelf geen klachtenbureau, maar kan u wel advies geven hoe u kunt omgaan met de klacht.

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en dan zal de Geschilleninstantie Mondzorg een uitspraak doen.

Privacyregeling

Wij hanteren voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alléén met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Gevoelige informatie zal nooit zonder onze toestemming worden gedeeld. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WBGO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens is Dentilia verplicht u mede te delen dat uw telefoonnummer en email adres gegevens online staan via de webagenda. Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven en wordt u gedeactiveerd voor gebruik van onze webagenda.

Tot slot

Openheid en transparantie over de zorg die wij u bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt.

Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, op- en aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, praktijk, behandelkamer of andere zaken. Wij staan u graag te woord. U kunt dit per mail versturen naar info@dentiliavenray.nl. of het kenbaar maken tijdens uw bezoek aan de praktijk.

Daarnaast waarderen wij uw beoordeling over onze geleverde zorg op de site www.zorgkaartnederland.nl.

Laatste nieuws